KDO JSME

Církev víry Milost patří k hnutí moderní křesťanské reformace. Naším cílem je snaha o obnovu křesťanství prostřednictvím návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického křesťanského života, jež spočívá v osobním vztahu k Bohu a v následování odkazu Ježíše Krista. Stejně jako celé letnično-charizmatické hnutí věříme, že Bůh se nemění a že je možné, aby se projevoval tak jako v první církvi – tedy i nadpřirozenými skutky. Věříme tomu, že Duch Svatý se dokáže osobně dotknout života člověka, umožnit mu zakusit Boží lásku a moc a pozitivně změnit jeho život.

Církev víry se snaží dát odpovědi lidem, kteří hledají smysl života a skutečné křesťanské hodnoty. Když lidé čtou Bibli a blíže se s ní seznámí, nalézají odpovědi na základní otázky svého života. Základem naší práce je tedy důkladné a systematické seznamování veřejnosti s texty Písma. Znalost Božího Slova ovlivňuje průběh našich shromáždění, způsob uctívání Boha a v neposlední řadě i každodenní život jednotlivých křesťanů. Biblické principy totiž platí i pro „obyčejné“ oblasti lidského života, jako je rodina nebo práce.

Vedle standardních shromáždění naplňujeme duchovní potřeby a touhy lidí i tak, že pořádáme veřejné přednášky, častokrát za účasti hostů ze zahraničí, kteří zastupují podobná křesťanská hnutí. Promítáme také filmy s duchovní tématikou určené pro širokou veřejnost.

Církev víry je v kontaktu a spolupracuje s dalšími církvemi a organizacemi v Česku, na Slovensku i v zahraničí. Jsme přesvědčení o důležitosti a významu naší práce. Věříme, že návrat ke skutečným křesťanským hodnotám, jimiž jsou hodnoty vyplývající z Božího Slova, tedy Bible, je prospěšný pro naši společnost dnes i do budoucna. V tomto přesvědčení nás utvrzuje i skutečnost, že lze vidět, jak se ze společnosti vytrácí tradiční konzervativní smýšlení a hodnoty, jako je úcta k životu nebo k rodině.

Církev víry Milost patří mezi církve registrované Ministerstvem kultury ČR. Jsme evangelikálním letničně charismatickým sborem. CV Milost je bezprostředně napojená na Křesťanské společenství Milost na Slovensku.

Facebook