Majka

Pocházím z katolické rodiny jako asi každý, kdo si říká křesťan, ale není tomu tak. Díky Bohu je to ten, kdo poznal Ježíše jako svého Pána a Spasitele a odevzdal mu svůj život. Protože je napsáno:

„A kdo v něho uvěří a nechá se pokřtít znovu, ten bude spasen.“

Tomuto jsem předtím nevěřila, neboť mě to nikdy nikdo neřekl. Bibli jsme v náboženství nepoužívali a ani v katolickém kostele.

Můj život nebyl vůbec chvályhodný. Žila jsem tak, jak určuje tento svět. Mluvila jsem vždy to, co mi přišlo do úst, ať už to byla sprostá slova nebo nevhodné narážky ke druhým lidem. Nezajímalo mě, jestli je to urazilo… Navíc ve svém zaměstnání jsem ráda pila, co se mi naskytlo.

Šok nastal, když jsem zjistila, že moje dcera s rodinou jsou jiní. Přišla jsem k nim domů a na zdi jim nevisel ani jeden svatý obrázek. Dokonce tam ani nevisel Kristus na kříži, jak bývá zvykem. Myslela jsem si, že se z nich stali jehovisté…. Při mé návštěvě u nich byla zároveň i jiná návštěva a při této příležitosti měli společné modlitby. Zeptali se mě, jestli mám nějaký zdravotní problém. V tom čase mě bolela levá noha a kvůli ní jsem někdy i zakopávala. Hned mi nabídli, že se za mě budou modlit. Moc dlouho jsem nepřemýšlela, neměla jsem co ztratit, a tak jsem souhlasila. Ovšem moc jsem tomu nevěřila. Nadále jsem si myslela, že se zbláznili, protože byli najednou divní. Za tři dny se stal zázrak! Za tři dny se mě dcera zeptala, jestli mě noha stále bolí. Co jsem měla odpovědět? Noha mě přestala bolet. Dcera mě ale jen tak nenechala a stále mě zvala do té jejich církve. Chtěla po mně, abych řekla svědectví o uzdravení mé nohy. Nakonec jsem souhlasila pro její naléhání.

Když jsem přišla do té církve, cítila jsem se hrozně. Hudba mi křičela přímo do uší, lidé stále zvedali ruce jako pomatení. Když jsem myslela, že už vše skončilo, vyzval pastor té církve nově příchozí lidi, aby přijali Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Jejich rozhodnutí mělo být zpečetěno příchodem dopředu. Dodnes nevím, jak se to stalo, ale šla jsem dopředu. Opakovala jsem modlitbu spasení, kterou říkal pastor. Velmi jsem se začala v tu chvíli třepat a nechápala jsem, co se to se mnou děje. Dnes již vím, že to byl dotek Ducha svatého.

Neustále jsem přemýšlela o tom, co se to se mnou stalo v té církvi. Nemohla jsem najít klid. Bůh mě neustále usvědčoval ze všeho špatného v mém životě. Začala jsem Boha prosit o odpuštění z jednotlivých hříchů. Začala jsem číst Bibli od Janova evangelia. Prosila jsem Ježíše, aby mi pomohl pochopit Písmo. Neustále jsem plakala a nevěděla jsem proč. Dnes už všemu rozumím.

Své rozhodnutí žít s Ježíšem jsem ztvrdila vodním křtem,a tak jsem se znovu narodila(Jan 3,3).

Přijala jsem i křest Ducha Svatého. Dnes už vím, že jsem spasená a zachráněná, protože mám odpuštěné hříchy a věčný život (Jan 3,16). Mám jistotu spasení. Vím, že jen Ježíši, Bohu a Duchu svatému patří čest, chvála a sláva navěky věků. Amen! Díky Bože, za dobré věci, které dáváš zadarmo!

Majka

Facebook