Milan H.

Žil som v katolíckej rodine, ale rodičia do kostola nechodili. Iba na Vianoce a Veľkú Noc, ako tradiční kresťania. Neboli pre mňa dobrým príkladom, lebo otec bol alkoholik a veľakrát, keď bol opitý, sme spali v maštali. Keď som vyrástol, zariadil som si život podľa seba, ako iní chlapci. Boha som si predstavoval len v kostole ako sochu alebo obraz a ako ukrižovaného na kríži. Bol som na prijímaní a tam mi hovorili, že Ježiš je mojím pánom, ale nepoznal som Ho, ani som tomu nerozumel. Bol som aj u birmovky, kde mi hovorili, že je to krst Duchom Svätým, ale v jazykoch som sa nemodlil. Keď som vyšiel školu, išiel som pracovať do Čiech a mojím bohom sa stal svet. Pribúdali problémy a s nimi alkohol a cigarety.

V roku 1967 som sa oženil a teraz máme dve deti, o ktoré sme sa dobre starali, ale k Bohu sme ich neviedli. Chodil som do práce ako dobrý pracovník a staral som sa o svoju rodinu. Lenže stále som mal problémy s alkoholom a manželka tým veľmi trpela. V rodine sme mali kresťanov. Boli iní ako my a tak sme premýšľali nad ich životmi.

V roku 1988 k nám prišiel synovec, hovoril o Ježišovi, ako zmenil jeho život a on bol predtým tiež alkoholik a fajčiar. Počúvať to nebolo ľahké, pretože sa moja duša búrila a keď odišiel, ostali sme z toho v zmätku. Ale vedeli sme, že sa niečo deje v našich srdciach a túžili sme po tom. A tak sme spoznali Ježiša. V roku 1989 sme sa obrátili k Ježišovi, čím sa náš život zmenil. Dali sme sa pokrstiť vodným krstom a sme pokrstený Duchom Svätým.

Ale stále bol problém alkohol. V roku 1990 som bol oslobodený; Ježiš sa ma dotkol svojou rukou a od tej doby som slobodný od alkoholizmu. Zmenil sa aj náš manželský vzťah a teraz slúžime Bohu ako najlepšie vieme. Veríme, že naše životy sú zachránené a túžime ľuďom hovoriť o Ježišovi, že je živý a nie pribitý na kríži, pretože vstal z mŕtvych a príde si pre tých, ako zasľúbil, ktorí vytrvajú až do konca života s ním.

Túžime, aby Božia práca rástla aj na Záhorí a spoločne v nej chceme byť užitoční.

Vďačíme Bohu aj za to, že keď sme k Nemu v modlitbe volali o auto, lebo sme mali staré, On nás vypočul a dostali sme nové auto. Veľmi Mu ďakujeme a chválime Ho každý deň, že nás miluje a dáva nám dobré dary, pretože Boh je láska. Pán Vám žehnaj.  Milan H.

Facebook