Řešení

Když se stane věc, že okem nelze dohlédnout na způsobené následky, chybí myšlenka, zkušenost, odvaha udělat krok, co zbývá? Boží slovo dává vždycky odpověď, radí:

„Buď pomalý k mluvení a rychlý k naslouchání.“

Když chceš dostat odpověď, musíš položit otázku. „Kniha knih“ vyvolává spoustu otázek, ale obsahuje každou odpověď. Píše se v ní, že i nejhloupější nezbloudí. A když nám připadá, že „tupec“ je proti nám génius, potom jsme snad na začátku opravy cesty nebeské GPS. Stačí se zastavit (zpomalit) a počkat na „přepočítávám.“ Není potřeba se „kuchat“ zaživa v tom, co jsme spáchali. Ježíš Kristus nám slíbil poslat rádce, potěšitele, přímluvce, uzdravitele a to Ducha Svatého.
I přesto, žes Ho neviděl, jeho projevy nám nejsou neznámé. Dnes jsme slyšeli výzvu: „Bože, ať se děje Tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.“ A právě naše představy, zkušenosti a touhy způsobují, že už ne Tvoje vůle, Bože, ale moje se staň!? Když Boží Syn dokonale přilnul ke kříži, tak těsně před tím zaznělo Jeho: „Ale ne jak já chci, díky Bohu!, ale Tvoje vůle Otče.“ Potom odpověď je nasnadě:

„Otče, ať se stane Tvoje vůle, ne co já chci.“

Důvěřuj Bohu a stane se odpověď i řešení.

Facebook