Pokračujeme 17.10.2017

Jednu skupinu, která šíří tyto názory, chápu. Jsou to lidé, kteří se o politiku zajímají a chtějí mít podíl na politické moci a tak získat přístup k možnostem, financím, konexím, lidově řečeno – ke „korýtku“. Nezapomínejme, že politici, prezident, ministři, poslanci, od Národní rady až po místní samosprávy, nic neprodukují. Z parlamentu ani z radnice netrčí komíny, ani se zde nic nepěstuje. Pouze se rozhoduje o tom, co už se vyprodukovalo. Ve formě daní se vyberou prostředky, ty se pak přerozdělují. Čím užší skupina „zasvěcených“, tím lépe – pro ně.

Druhou skupinu už chápu méně. Jsou to samotní křesťané. Z různých důvodů, často kvůli špatnému vyučování, neznalosti nebo z lenosti, prohlašují, že oni hledají Boží království a o politiku se nestarají. Samozřejmě, Boží království je jediná dokonalá a spravedlivá forma vlády, ale tady na Zemi je nejlepší forma vlády demokracie. Čím více čestných, seriózních a morálních lidí se v demokracii angažuje, tím lépe funguje. Jinak demokracie vynese do pozic lidi nejsilnější, nejprohnanější, ale ne nejlepší.

I tito křesťané pravděpodobně chtějí, aby se lidé obrátili a bylo probuzení. Teoreticky si představme, že by se všichni obrátili, ale nikdo by nechtěl do politiky. Nebude vláda, nebudou starostové, nebude mít kdo vládnout, nebude mít kdo rozhodovat. Hloupé, že? A proto kandidujme a volme a to na všech úrovních.

Facebook