Kdo jsem ?

 1. Jsem dítě Boží, protože jsem Ho přijal a věřím v Jeho jméno.
  (Jan 1:12)
  .
 2. Jsem mistrovské Boží dílo, On mě stvořil novým v Kristu Ježíši.
  (Ef 2:10)
  .
 3. Bůh mě korunoval slávou a důstojností.
  (Ž 8:6)
  .
 4. Jsem jedno s Kristem.
  (1 K 6:15)
  .
 5. Jsem svatý a věrný v Kristu Ježíši.
  (Ef 1:1)
  .
 6. Jsem Božím přítelem, už nejsem otrokem.
  (J 15:15)
  .
 7. Nejsem už cizincem, ale členem Boží rodiny.
  (Ef 2:19)
  .
 8. Bůh je můj Otec.
  (2K 6:18)
  .
 9. Jsem osvobozen od zákona hříchu a smrti, protože Duch života je ve mně.
  (Ř 8:2)
  .
 10. Nejsem již více odsouzen ani vinen.
  (Ř 8:1)
  .
 11. Jsem veden Duchem Božím.
  (Ř 8:14)
  .
 12. Jsem dědic Boží a spoludědic Kristův.
  (Ř 8:17)
Facebook