Prosperita nebo chudoba?

Finanční problémy a chudoba nejsou požehnáním. Někteří tomu ale nevěří. Výsledkem pak je, že v jejich životě je jeden finanční problém za druhým. Podívejme se do Písma, abychom jasně viděli, co je požehnání a co kletba. Odpověď na tuhle otázku nalézáme v….

Čtěte více

Pán časů

Bůh má vládu nad každým okamžikem našeho života. Jako jediný v celém vesmíru má Bůh úplnou vládu nad časem. Můžeme to vidět na nebeských tělesech. Bezpočet miliónů hvězd ustavičně krouží s dokonalou přesností. Nikdy se nesrazí. Žádná z nich se nikdy ….

Čtěte více

Obnova mysli

Proces obnovy naší mysli se týká tří oblastí našeho života:
1.) cílů kterých se snažíme dosáhnout
2.) jaké máme motivy k dosažení těchto cílů
3.) a prostředky, kterými těchto cílů dosahujeme
Člověk ze své podstaty je sebestředný. Pokaždé když čelíme nějakému rozhodnutí, ptáme se sami sebe tyto otázky:.….

Čtěte více

Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?

Abychom mohli chodit s Bohem, je potřeba s Ním mít neustálý vztah. V Amosově knize je položena tato otázka: „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ (Am 3:3). Správná odpověď je ne. Vyplívá z toho, že když chceme chodit s Bohem, musíme být s Ním ve shodě, musíme s Ním souhlasit. Člověk z vlastní přirozenosti ale není ve shodě s Bohem.….

Čtěte více

Těsná brána a úzká cesta

Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají! (Mt 7:14) Ježíš zde vykresluje život křesťana ve dvou po sobě jdoucích fázích. První je „těsná brána“, skrze kterou musíme vejít a druhá fáze je „zúžená cesta“ po které musíme jít. „Brána“ představuje jednorázovou zkušenost – kterou Bible nazývá „být spasen“, „být znovuzrozený“. Zatímco ona „zúžená cesta“ znamená nový způsob života, do kterého jsme vstoupili…….

Čtěte více

Jednej podle míry své víry

Během své služby jsem se setkal s lidmi, kteří se pokoušeli mít víru k získání milionů dolarů, přitom se ale nenaučili věřit Bohu, že budou mít dostatek peněz na zaplacení účtu za elektřinu. Abychom byli v životě úspěšní je potřeba nejdříve se naučit pohybovat na vlastní úrovni víry.….

Čtěte více

Víc než jen slova

Lidé často říkají: „To jsou jenom slova…“ Vůbec ale netuší, jak se mýlí. Pravda je, že slova mají moc. Schopnost mluvit a vyjádřit se skrze slova nebo i v psané formě – to je jeden z velkých darů od Boha pro člověka. On nás stvořil na svůj obraz. A právě používání slov je jedna z věcí, která nás s Bohem spojuje.….

Čtěte více
Facebook